czwartek, 15 grudnia 2011

Kilka linii w perlu

Jak włączyć kodowanie znaków w perlu:
use utf8;
use Encode 'decode_utf8';

 Jak wydobyć informacje o plikach z danego zasobie:
my @test_files = grep { -T } glob $file_path . "*" ;
w powyższym przykładzie deklaruje tablice i używając polecenia grep pytam o wszystkie pliki , które są tekstowe i znajdują się w lokalizacji zwróconej przez zmienną $file_path

Jak wydobyć nazwe pliku ze ścieżki:
W przypadku kiedy mamy cala lokalizacje np "/home/tmp/source/web/market.db" uzywamy pozniszego polecenia:
my $filename = basename( $path );

Jak przeniesc pliki  uzywajac perla:
rename $from , $to;
Jak sprawdzić w perlu czy podany folder istnieje:
if (-d $folder)  {
        #print "Folder exists. " . $folder;   
    }

Jak stworzyc folder z kodu w perlu:
mkdir $folder or die $!;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz