sobota, 22 października 2011

Instalacja Android SDK - "Cannot satisfy dependency"

Podczas instalacji Android SDK przy uzyciu Eclipse w systemie Ubuntu otrzymuje blad:

Cannot complete the install because of a conflicting dependency.
Software being installed: Eclipse Platform SDK 3.6.2.M20110210-1200 (org.eclipse.platform.sdk 3.6.2.M20110210-1200)
Software currently installed: Shared profile 1.0.0.1284709157554 (SharedProfile_epp.package.java 1.0.0.1284709157554)
Only one of the following can be installed at once:
Equinox Provisioning Director 2.0.0.v20100525 (org.eclipse.equinox.p2.director 2.0.0.v20100525)
Equinox Provisioning Director 2.0.2.R36x_v20100823 (org.eclipse.equinox.p2.director 2.0.2.R36x_v20100823)
Equinox Provisioning Director 2.0.3.R36x_v20101117-1018 (org.eclipse.equinox.p2.director 2.0.3.R36x_v20101117-1018)
Cannot satisfy dependency:
From: Shared profile 1.0.0.1284709157554 (SharedProfile_epp.package.java 1.0.0.1284709157554)
To: org.eclipse.equinox.p2.director [2.0.2.R36x_v20100823]
Cannot satisfy dependency:
From: Equinox p2 Provisioning 2.0.1.r361_v20100903-897HFa-FX0z-z-ntoaavz0JPX628 (org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group 2.0.1.r361_v20100903-897HFa-FX0z-z-ntoaavz0JPX628)
To: org.eclipse.equinox.p2.director [2.0.3.R36x_v20101117-1018]
Cannot satisfy dependency:
From: Eclipse Platform SDK 3.6.2.M20110210-1200 (org.eclipse.platform.sdk 3.6.2.M20110210-1200)
To: org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group [2.0.1.r361_v20100903-897HFa-FX0z-z-ntoaavz0JPX628]

OKazuje sie ze rozwiazaniem tego jest zalogowanei sie na roota i wykonanie instalacji komponentow ponownie, tym razem wszystko dziala.

1 komentarz: