piątek, 3 czerwca 2011

Johny Cash - Hurt

Ciekawe jest to co człowiek , który tyle przeżył śpiewa na koniec swojego życia. Bardzo cenie sobie myśli starszych ludzi, oni są tacy sami jak ja, są takimi samymi ludźmi, niczym się wszyscy nie różnimy, starsi ludzie dają mi najcenniejsze wskazówki jak żyć. Pokazują jak żyć, to jak podróż w czasie. Kidyś ja będe na ich miejscu i będe chciał dać swoje najcenniejsze przemyślenia, może ktoś mnie będzie słuchał może nie. Dziś ja mam okazje słuchać co myślą inni.


I hurt myself today
to see if I still feel
I focus on the pain
the only thing that's real
the needle tears a hole
the old familiar sting
try to kill it all away
but I remember everything
what have I become?
my sweetest friend
everyone I know
goes away in the end
and you could have it all
my empire of dirt

I will let you down
I will make you hurt

I wear this crown of thorns
upon my liar's chair
full of broken thoughts
I cannot repair
beneath the stains of time
the feelings disappear
you are someone else
I am still right here

what have I become?
my sweetest friend
everyone I know
goes away in the end
and you could have it all
my empire of dirt

I will let you down
I will make you hurt

if I could start again
a million miles away
I would keep myself
I would find a way

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz