piątek, 24 czerwca 2011

Instalowanie Pythona 3.2 na Ubuntu

W pierwszej kolejności należy odpalić ten skrypt:

sudo apt-get install build-essential libncursesw5-dev libreadline5-dev libssl-dev libgdbm-dev libc6-dev libsqlite3-dev tk-dev

Następnie z tego adresu nalezy pobrać i rozpakowac pythona:
http://www.python.org/ftp/python/3.2/Python-3.2.tgz

lub odpalić ten skrypt:
wget http://www.python.org/ftp/python/3.2/Python-3.2.tgz && tar -xvf Python-3.2.tgz

Następnie wchodzimy do folderu gdzie jest rozpakowany Python i odpalamy kolejno komendy:

1.   ./configure
2.   make
3.  sudo make altinstall

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz