czwartek, 5 maja 2011

the maximum nametable character quotations

Podczas aktualizacji referencji do web servicu w projekcie WCF pojawia się błąd:

The maximum nametable character count quota (16384) has benn exceeded while reading XML data.

Rozwiązaniem jest skierowanie się do folderu VS2010 lub osttatniej zainstalowanej wersji:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE


A następnie wdycja pliku devenv.exe.config i wklejenie do niego tego kodu:


<system.serviceModel>
<client>
<endpoint binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="GenericBinding" contract="IMetadataExchange" name="net.tcp" />
</client>
<bindings>
<netTcpBinding>
<binding name="GenericBinding" maxBufferPoolSize="2147483647" maxBufferSize="2147483647" maxReceivedMessageSize="2147483647">
<readerQuotas maxDepth="2147483647" maxStringContentLength="2147483647" maxArrayLength="2147483647" maxBytesPerRead="2147483647" maxNameTableCharCount="2147483647" />
<security mode="None" />
</binding>
</netTcpBinding>
</bindings>
</system.serviceModel>

Finito.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz