środa, 16 grudnia 2009

Troubleshooting permissions problems

Komunikat w polskiej wersji językowej:
Aparat bazy danych programu Microsoft Office Access nie może otworzyć pliku ... lub zapisać do niego. Plik jest już otwarty do wyłącznego użytku przez innego użytkownika lub potrzebne jest uprawnienie do przeglądania i zapisywania jego danych.


Ten sam komunikat w wersji angielskiej:
The Microsoft database engine cannot open the file ...
It is already opened exclusively by another
user, or you need permission to view its data.

Jak łatwo się domyśleć z wersją angielską, można odnaleźć rozwiązanie dużo szybciej niż mając tylko polską wersje błedu. Niestety posiadając polskiego windowsa na stacji roboczej dostajemy komunikaty w wersji polskiej.

Poniżej lista wskazówek czgo moze dotyczyć błąd:
http://www.xlinesoft.com/asprunnerpro/docs/error_the_microsoft_jet_database_engine_cannot%20open%20the%20file%20%28unknown%29.htm

Oraz rozwiązanie przypadku z uprawnieniami:
http://livedocs.adobe.com/dreamweaver/mx2004/using/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=Using_Dreamweaver&file=31_trou3.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz