wtorek, 22 grudnia 2009

Linq - notatki

Mam podciągnięta listę obiektów zdefuniowanego typu które posiadają min takie właściwości:


        [SqlHelper.DynamicBinding()]


        public string DealerName { get; set; }


 


        [SqlHelper.DynamicBinding()]


        public Guid DealerId { get; set; }

Chciałem je pogrupować w linq , tak więc wyszedł mały kawałek kodu.

            _list = SurveyReportRecordDA.Get();


 


            var result = from o in _list


                         group o by new { o.DealerId, o.DealerName } into g


                         select new { g.Key.DealerId, g.Key.DealerName};
Przykład trywialny, ale widać jak składać zapytanie grupowania.
kolejny przykład to prosty select na liście przy uzyciu Linq, a następnie wrzucenie wyniku do Listy


                var query = from o in _dataForReport


                            where o.DealerId == _dealerList[i].DealerId


                            select o;


 


                List<SurveyReportRecord> _dealerRecord = query.ToList<SurveyReportRecord>();


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz