środa, 23 grudnia 2009

Jak zmieniać wartość ColumnSpan w kontrolce GridView

Potrzebowałem przerobić grida tak aby wyświetlał co drugi wiersz z inną ilością kolumn.

Na początek podpinamy się dometody GridView1_RowDataBound

Jeśli kolumna z której pobieramy wartości jest visible to nie ma problemu, dane pobieramy przez:


int index = int.Parse(e.Row.Cells[GridView1.Columns.Count - 1].Text);

Niestety, jeżeli kolumna jest ustawiona jako unvisible musimy kod zmienić na:


int index = int.Parse(((System.Data.DataRowView)e.Row.DataItem).Row.ItemArray.GetValue(67).ToString());

Następnie łatwo ustawiamy ColumnSpan


e.Row.Cells[2].ColumnSpan = 4;

A tutaj widać wynik jaki udało się osiągnąć:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz